sâmbătă, 14 august 2010

Fapta (Virtue)

Zacheu
Luca 19:1  Isus a intrat în Ierihon, şi trecea prin cetate.
2  Şi un om bogat, numit Zacheu, mai marele vameşilor,
3  căuta să vadă care este Isus; dar nu putea din pricina norodului, căci era mic de statură.
4  A alergat înainte, şi s-a suit într-un dud ca să-L vadă; pentru că pe drumul acela avea să treacă.
5  Isus, când a ajuns la locul acela, Şi-a ridicat ochii în sus, şi i-a zis: „Zachee, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta.”
6  Zacheu s-a dat jos în grabă, şi L-a primit cu bucurie.
7  Când au văzut lucrul acesta, toţi cîrteau şi ziceau: „A intrat să găzduiască la un om păcătos!”
8  Dar Zacheu a stat înaintea Domnului, şi I-a zis: „Iată, Doamne, jumătate din avuţia mea o dau săracilor; şi, dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit.”
9  Isus i-a zis: „Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci şi el este fiul lui Avraam.
10  Pentru că Fiul omului a venit să caute şi să mântuiască ce era pierdut.”

Mitruţ

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Vă mulţumesc pentru comentariu!
Thanks for your comment!

  ©Template by Dicas Blogger
Adapted by Jurnalul lui Mitruţ