sâmbătă, 14 august 2010

Evlavia (Godliness)

Simeon
Luca 2:25  Şi iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta ducea o viaţă sfântă, şi era cu frica lui Dumnezeu. El aştepta mângîierea lui Israel, şi Duhul Sfânt era peste el.
26  Duhul Sfânt îl înştiinţase că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul Domnului.
27  El a venit în Templu, mânat de Duhul. Şi, când au adus părinţii înăuntru pe Pruncul Isus, ca să împlinească cu privire la El ce poruncea Legea,
28  Simeon L-a luat în braţe, a binecuvântat pe Dumnezeu şi a zis:
29  „Acum, slobozeşte în pace pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău.
30  Căci au văzutochii mei mântuirea Ta,
31  pe care ai pregătit-o să fie, înaintea tuturor popoarelor,
32  lumina care să lumineze neamurile, şi slava poporului Tău Israel.”
33  Tatăl şi mama Lui se mirau de lucrurile care se spuneau despre El.
34  Simeon i-a binecuvântat şi a zis Mariei, mama Lui: „Iată, Copilul acesta este rânduit spre prăbuşirea şi ridicarea multora în Israel, şi să fie un semn, care va stîrni împotrivire.
35  Chiar sufletul tău va fi străpuns de o sabie, ca să se descopere gândurile multor inimi.”

Mitruţ

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Vă mulţumesc pentru comentariu!
Thanks for your comment!

  ©Template by Dicas Blogger
Adapted by Jurnalul lui Mitruţ