marți, 6 aprilie 2010

Luptă-te lupta cea bună! (1 Timotei 6:12)


Tu, deci, copilul meu, întăreşte-te în harul care este în Hristos Isus.
Şi ce-ai auzit de la mine, în faţa multor Martori, încredinţează la oameni de încredere, care să fie în stare să înveţe şi pe alţii.
Sufere împreună cu mine, ca un bun ostaş al lui Hristos.
Nici un ostaş nu se încurcă cu treburile vieţii, dacă vrea să placă celui ce l-a scris la oaste.
Şi cine luptă la jocuri, nu este încununat, dacă nu s-a luptat după rânduieli.
Plugarul trebue să muncească înainte ca să strângă rodurile.
Înţelege ce-ţi spun; Domnul îţi va da pricepere în toate lucrurile.
(2 Timotei 2:1-7)

Remember Plopu 25 (1)

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Vă mulţumesc pentru comentariu!
Thanks for your comment!

  ©Template by Dicas Blogger
Adapted by Jurnalul lui Mitruţ